Al servei de l'escola
J.Nadal
Definició d'empresa:
Qui som / Definició d'empresa
Qui Som:
Som una empresa de serveis
que gestiona llibres de text i diferents materials educatius als centres escolars

Gestió integral de tots els processos tant logístics com administratius des de la confecció de la llista per part dels centres fins a la distribució als pares i la proposta de liquidació als diferents proveïdors.

Avantatges:
Servei
Rendibilitat
Finançament
  • Agilitat en les gestions
  • Estalvi en estructures
  • Descomptes directes dels proveïdors
  • Beneficis econòmics

  • Temps...
Un gestor personal s'ocuparà d'atendre totes les necessitats del centre.